Toni Frei mit Tim

Ech be de Maa am Telifon,

zueständig fört Organisation!

Peter Frei

Ech be dä wo alles könnt,

ond höufe wenns brönnt!

Meinrad Ruckstuhl

Nor de Deutz hed ou Speuz!

Othmar Birrer

Esch glich was, ech gebe emmer Gas!

Beat Häfliger

I de Not chom esch ganz schnell,

ech be dä Maa vo de Bell Zell!

Toni Häfliger

I dem Team be ech dä Maa,

wo fahre, schufle ond wösche cha!

Silvan Stirnimann

Ech be de Silu vo Autbüre,

ond due gärn de New Holland stüre!

Remo Falk

Ech be es Bärgbuurli ond ha ei Schwächi,

maie am liebschte die gröschti Flächi!

Marco Steiner

Wärs kennt, fahrt nor Fendt!

Reto Häfliger

Us de Rueh cha mech fascht nüd brenge,

met emene Lache tuets eh besser glenge!

Patrick Affentranger

Mech bruchts ned emmer,

wenn doch esch de Andrang schlemmer!

Andi Bernet

Ech due ned nor de Fendt 716 schluche,

mech chasch ou zom Spagetti choche bruche!